Med hjärta

och kompetens

Vår behandlingRing oss

Välkommen till
Falkenbergs ungdomshem

Vi är ett familjelikt ungdomshem med fyra platser för killar i åldern 14 till 19 år som behöver ett lugnt och fungerande hem att växa i. Ungdomarna kan ha haft tufft under uppväxten och svårt att lita på och knyta an till vuxna. Ungdomarna har kanske börjat hamna i fel sällskap, testat droger eller börjat begå brott. Ofta svårt att hantera impulser, känslor och svårt att sköta skolan.

Behandling

När ungdomen flyttat in har vi först en lära-känna-fas där vi lär känna varandra, bygger relation och ser vad som fungerar och vad som inte fungerar. Falkenbergs ungdomshem erbjuder ungdomar en trygg och lugn tillvaro i hemlik miljö. Behandlarna är erfarna, kompetenta och intresserade. I vardagen lär sig ungdomarna att följa de regler som behövs när man bor ihop. Ungdomarna lär sig att laga mat, städa och tvätta och det som behövs för att klara eget boende i framtiden. När ungdomen flyttar till hemmet har den först varit på studiebesök och fått veta allt om hemmet.

Sen går vi vidare med att förstå, analysfas, varför vissa saker inte fungerar och andra fungerar. Därefter gör vi det som behövs, behandlingsfas, för att få allt att fungera. Då har vi samtal utifrån motiverande samtal, kognitiva övningar för att förändra invanda handlings- och tankemönster. Samtal sker om svårigheter, framtiden, familj, skola och socialtjänstens önskan om förändring.

Det viktiga i behandlingen är att relationen till behandlarna fungerar, så att ungdomen litar på och lyssnar på personalen. Vi gör därför mycket tillsammans för att så långt möjligt lära känna varandra.

Ungdomarna går i skola eller har annan sysselsättning på dagarna och fokus är att ungdomarna skall komma vidare i livet och själva känna att de är på väg någonstans.

I Falkenberg finns gym, fotbollsklubbar och skejtpark. På helgerna brukar vi göra aktiviteter som passar ungdomsgruppen såsom bio, paintball, gokart, konserter och köra cross. På vintern åker vi skidor och på sommaren gör vi resor ut i Europa.

Om oss

Vi som arbetar på Falkenbergs ungdomshem är socionomer och behandlingsassistenter med tidigare erfarenhet av statliga ungdomshem (SiS), privat och kommunal ungdomsverksamhet och ungdomshem, psykiatri, LSS, skol- och akutverksamhet. Vår målsättning är att skapa rätt stöd till rätt behov. Vårt ledord är med hjärta och kompetens och vi tror att inget fungerar utan det andra.

Kontakt

Föreståndare

Peter Andersson-Piltz

  070-439 40 90

  peter@falkenbergsungdomshem.se